Hadîther om vackra ansikten

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (6/376)

2855 – Hadîth:

”Eftersträva godhet hos folk med vackra ansikten.”

Påhittad.

´Allâmah Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Alla hadîther som nämner folk med vackra ansikten, berömmer dem, befaller att de synas, påbjuder att de tillfrågas om tjänster eller att Elden inte kommer att vidröra dem, är påhittade lögner och uppfunna osanningar.”1

1al-Manâr al-Munîf, sid. 24