Hadîther om tuppar

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (8/262)

Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Alla hadîther om tuppar är påhittade frånsett en:

”Om ni hör tupparna gala, ska ni be Allâh om Hans gåvor. De har förvisso sett en ängel.”[1]

Samt hadîthen:

”Förtala inte tuppen. Den väcker till bönen.”

Dess berättarkedja är autentisk, vilket jag har granskat i ”al-Mishkât”, ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” och ”as-Sahîhah”.

[1] al-Manâr al-Munîf (79).