Hadîthens svaghet måste klargöras

Publicerad: 19.09.27

Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/51-52)

Ibn-us-Salâh sade:

”Om du vill nämna en svag hadîth utan berättarkedja får du inte säga: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade så-och-så” eller något annat som fastslår att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt något. Istället ska du säga: ”Det rapporteras att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)…”, ”Vi har fått reda på att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)…” och dylikt. Detsamma gäller domar vilkas äkthet och svaghet du betvivlar. Säg att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt något bara när du inser att hans ord är autentiska.”

Hadîthens svaghet måste alltså påpekas när dess berättarkedja saknas, om så i form av ”det rapporteras” och dylikt. Dock tycker jag att det är otillräckligt idag på grund av den rådande okunskapen. Knappt någon fattar idag att hadîthen är svag när författaren eller predikaren säger att det rapporteras att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade så-och-så. Hadîthens svaghet måste nämligen klargöras. Som ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Tala med människorna om det som de känner till. Vill ni att de beljuger Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?”1

1al-Bukhârî (129).