Hadîthen som lär muslimerna svaghet

Fråga: Vad säger ni om den som säger att hadîthen ”Lyssna och lyd om han så skulle prygla din rygg och ta din egendom”1 lär muslimerna att vara svaga?

Svar: Hadîthen lär muslimerna lydnad och styrka. Det är en styrka att lyda makthavaren. Det är ingen svaghet. Personen låter bli att göra motstånd för den allmänna välfärden och enigheten.

De som följer lustar vill bara göra sig av med de autentiska hadîtherna så att deras egna tankar kan skonas. Det är deras motiv. De sprider tvivel om Qur’ân-verser och hadîther för att deras avvikande tankar skall skonas. Det är inget konstigt med det.

1Ibn Abî ´Âsim (10226).