Hadithen som bär på hednisk betydelse

Fråga: Jag hör vissa människor berätta en Qudsî-hadîth som säger:

Min slav! Lyd Mig så skall du bli till en fullkomlig slav som säger till något ”Var!” och det är.”

Är den autentisk eller inte?

Svar: Vi har inte hittat den i Sunnah-böckerna. Dess betydelse tyder på att den är påhittad därför att den jämställer den svage och skapade slaven med den starke Skaparen (subhânah) eller gör honom till Hans partner. Fjärran är Allâh från att ha partners i Sitt herravälde.

Dogmen i hadîthen är avguderi och otro. Det är bara Allâh som säger till något ”Var!” och det är. Han (´azza wa djall) sade:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Om Han vill att något skall vara säger Han endast till det: ”Var!” – och det är.”1