Hadîthen om gehör och lydnad är autentisk

Muslim sade:

1847 (52) – Muhammad bin Sahl bin ´Askar at-Tamîmî berättade för oss: Yahyâ bin Hassân berättade för oss…

Också ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân ad-Dârimî berättade för oss: Yahyâ (bin Hassân) underrättade oss: Mu´âwiyah (bin Sallâm) sade: Zayd bin Sallâm berättade för oss, från Abû Sallâm: Hudhayfah bin al-Yamân sade:

”Allâhs sändebud! Vi upplevde ondskan varefter Allâh gav oss den här godheten. Finns det någon ondska efter den här godheten?” Han svarade: ”Ja.” Jag sade: ”Finns det någon godhet efter den där ondskan?” Han sade: ”Ja.” Jag sade: ”Finns det någon ondska efter den godheten?” Han sade: ”Ja.” Jag sade: ”Hur då?” Han sade: ”Efter mig skall det komma ledare som varken leder med min vägledning eller tar efter mig. Bland dem kommer det att finnas män med djävlars hjärtan i människokroppar.” Jag sade: ”Vad skall jag göra, Allâhs sändebud, om jag upplever det?” Han sade: ”Lyssna till och lyd ledaren ehuru han pryglar din rygg och tar din egendom. Lyssna och lyd!”

ad-Dâraqutnî sade angående Abû Sallâms återberättelse från Hudhayfah:

”Enligt mig fattas en följeslagare här då Abû Sallâm hörde aldrig från Hudhayfah.”

ad-Dâraqutnî har rätt. Hadîthen är emellertid autentisk och sammanbunden från det första hållet. Muslim nämnde denna bara som ett intyg. Vi har nämnt tidigare att en hadîth som saknar följeslagare i berättarkedjan och återberättas från ett annat håll med en sammanbunden berättarkedja är autentisk varpå det är tillåtet att argumentera med den. Därmed blir de till två autentiska hadîther.