Hadîthen om att kyssa tummarna under Adhân

Publicerad: 2010-02-16
Författare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)
Källa: Silsilah al-Ahâdîth adh-Dha´îfah (1/173)

 

73 – “Den som stryker ögonen med insidan av tummarnas fingerspetsar efter att ha kysst dem i samband med att böneutroparen säger:

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ

”Jag vittnar att Muhammad är Allâhs sändebud”

kommer att få hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling.”

Den är inte autentisk.

ad-Daylamî rapporterade den i “Musnad-ul-Firdaws” från Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Ibn Tâhir sade i “at-Tadhkirah“:

“Den är inte autentisk.”

Detsamma står i ash-Shawkânîs “al-Ahâdîth al-Mawdhû´ah” (sid. 9). Likaså sade as-Sakhâwî det i “al-Maqâsid”.