Hadithen om Abu Hanifah

Abû Hanîfahs anhängare har stor del i att hitta på en massa dygder om honom. De gick så långt att de till och med hittade på hadîther som till exempel:

I mitt samfund kommer det att finnas en man vid namn an-Nu´mân och tillnamn Abû Hanîfah. Han är mitt samfunds ljus, han är mitt samfunds ljus, han är mitt samfunds ljus.”

Vissa av dem lade till:

Och i mitt samfund kommer det att finnas en man vid namn Muhammad bin Idrîs. Hans prövning är skadligare för mitt samfund än Iblîs.”

Icke-araberna anammade hadîthen och hittade på berättarkedjor till den som godtogs av Hanafiyyahs lärde. Badr-ud-Dîn al-´Aynî1 – uttolkare till al-Bukhârîs ”as-Sahîh” – nämnde dess vägar och sade:

Som du kan se har hadîthen flera2 vägar, olika texter och flera återberättare från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det bevisar att hadîthen har en grund ehuru de flesta Muhaddithûn förkastar den medan andra säger att den är påhittad. Förmodligen sade de så på grund av fanatism.”

Jag vet inte om jag skall säga att al-´Aynî visste inte bättre än så eller om det var han som sade så utav fanatism. Även al-Kawtharî kämpade för att stödja al-´Aynîs ord.

1al-Kawtharî försökte prioritera honom och hans förklaring framför Hâfidh Ibn Hadjar och hans förklaring ”Fath-ul-Bârî”.

2Det vill säga påhittade.