Hadîth om Allâhs höghet som förnekas av Djahmiyyah

13 – Kapitel om det som förnekas av Djahmiyyah

192 – Muhammad bin Yahyâ berättade för oss: Muhammad bin as-Sabbâh berättade för oss: al-Walîd bin Abî Thawr al-Hamdânî berättade för oss, från Simâk, från ´Abdullâh bin ´Amîrah, från al-Ahnaf bin Qays, från al-´Abbâs bin ´Abdil-Muttalib som sade:

”Jag var i Bathâ’ bland en grupp människor som även Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befann sig i. Han tittade på ett moln som strök förbi och sade: ”Vad kallar ni det för?” De sade: ”Moln.” Han sade: ”Nimbus då?” De sade: ”Nimbus också.” Han sade: ”Sky då?” De sade: ”Sky också.” Han sade: ”Vet ni hur långt avståndet är mellan himlen och jorden?” De sade: ”Det vet vi inte.” Han sade: ”Avståndet mellan dem är 71, 72 eller 73 år.” Han kom upp i sju himlar och sade: ”Ovanför den sjunde himlen finns ett hav som är lika djupt som avståndet mellan två himlar. Ovanför allt det finns åtta bockar. Avståndet mellan deras klöver och knän är som avståndet mellan två himlar. På deras ryggar ligger tronen vars höjd är som avståndet mellan två himlar. Därefter är Allâh (tabârak wa ta´âlâ) ovanför den.”1

1Ahmad (1/206), Abû Dâwûd (4723), at-Tirmidhî (3320) som sade att den är god och främmande, Ibn Mâdjah (193), Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 100-102, Ibn Abî ´Âsim (577) och ad-Dârimî i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”, sid. 19. God och autentisk enligt Ibn-ul-Qayyim i ”Idjtimâ´-ul-Djuyûsh al-Islâmiyyah”, sid, 87, och svag enligt al-Albânî i ”Dhilâl-ul-Djannah” (577).