Hadîth om Allâhs höghet som förnekas av Djahmiyyah 2

13 – Kapitel om det som förnekas av Djahmiyyah

182 – Abû Bakr bin Abî Shaybah och Muhammad bin as-Sabbâh berättade för oss: Yazîd bin Hârûn berättade för oss: Hammâd bin Salamah underrättade oss, från Ya´lâ bin ´Atâ’, från Wakî´ bin Hudus, från sin farbror Abû Razîn al-´Uqaylî som sade:

”Allâhs sändebud! Vart var vår Herre innan Han skapade Sin skapelse?” Han sade: ”Ovanför molnen. Under dem fanns luft och ovanför dem fanns luft. Det fanns ingen skapelse då och Hans tron var ovanför vattnet.”1

1Autentisk enligt at-Tabarî i ”Târîkh-ur-Rusul wal-Mulûk” (1/40), Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” (6141), Ibn-ul-´Arabî i ”´Âridhat-ul-Ahwadhî” (6/208) och Ibn-ul-Qayyim i ”A´lâm-ul-Muwaqqi´în” (4/224), god enligt at-Tirmidhî i ”al-Djâmi´” (3109) och adh-Dhahabî i ”al-´Uluww” (18) samt svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Ibn Mâdjah” (181).