Hadîth ”Må Allâh benåda personen som ber fyra innan ´Asr.”

588 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Må Allâh benåda personen som ber fyra innan ´Asr.”1

Rapporterad av Ahmad, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî som sade att den är god, Ibn Khuzaymah och Ibn Hibbân i sina respektive ”as-Sahîh”.

1God.