Hadith-böcker för nybörjare

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Idjâbât al-Djaliyyah ´an-il-Qadâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 96-97

Därefter tar studenten nästa steg till Sunnah-böckerna. Börja med boken ”Bulûgh-ul-Marâm” med dess förklaring ”Subul-us-Salâm” och Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs farfar Madjd-ud-Dîns (rahimahumâ Allâh) bok ”al-Muntaqâ” och dess förklaring ”Nayl-ul-Awtâr” av ´Allâmah ash-Shawkânî.

Sedan går han vidare till al-Bukhârîs ”al-Musnad as-Sahîh”, Muslims ”al-Musnad as-Sahîh”, Abû Dâwûds ”as-Sunan”, at-Tirmidhîs ”as-Sunan”, an-Nasâ’îs ”as-Sunan” och Ibn Mâdjahs ”as-Sunan”. Dessa böcker kombinerar domar och dogmer.

al-Bukhârîs ”al-Musnad as-Sahîh” är av första klass. Den tar upp hadîther, förståelse och dogmer. Ni kommer att finna hur komplett denna bok är. Författaren kompilerade den för Ahl-ul-Hadîth ska nöja sig med dem. Däri är alla grunder till hadîtherna samlade. Du hittar knappt en annan hadîth i en annan samling utan att den har sin grund i Imâm al-Bukhârîs ”al-Musnad as-Sahîh”. Vissa lärde sade till och med att al-Bukhârî miste ingenting, ty han tog med alla grundläggande hadîther.

Muslim anammade samma metod som al-Bukhârî frånsett att Muslim rubricerade inte sina kapitel. Muslim strukturerade sin ”al-Musnad as-Sahîh” liksom al-Bukhârî strukturerade sin.