Hade straffats på Salafs tid

Vissa människor har opponerat sig mot hadîthen om nedstigningen under den sista tredjedelen av natten och sagt att den sista tredjedelen av natten varierar beroende på länders lokalisering – alltså kan nedstigningen inte äga rum en speciell tid.

Det är välkänt i islam att den invändningen är ful och att om sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans renläriga kalifer hade hört någon protestera på det sättet, skulle de debatterat med honom, straffat honom och inkluderat honom bland de oliktänkande hycklarna och förnekarna.