Haddâdiyyahs och Mumayyi´ahs gemensamma nämnare

Abûl-Hasan stred mot Salafiyyûn i Jemen och på alla andra platser för att han betraktade dem som Haddâdiyyah. Han sade att de är Haddâdiyyah och att han skulle avslöja Haddâdiyyah och deras principer. Till sist tog han Haddâdiyyah i hand, ty syftet är ett och samma och går ut på att förgöra Salafiyyah. Således var det ingen som sade något om Haddâdiyyah när Haddâdiyyah verkligen återvände med Fâlih [al-Harbî] i spetsen. De dök upp i sin egen person och med sina principer, prövningar och oklarheter – och ingen sade något! Hans anhängare samarbetar faktiskt med de nya Haddâdiyyah och sprider deras propaganda i form av lekar och konspirationer. Alla har ett och samma motiv. En av dem var slapp och avsåg att hugga Salafiyyah och en annan var extremt hård och avsåg att hugga Salafiyyah. Deras gemensamma nämnare är det här syftet och deras samarbete. Förstå detta!

Vi har blivit släpade till detta. Den här prövningen är ett faktum och ingen muslim skall blunda för den. Det är obligatoriskt att han upplever den i ett vaket tillstånd och känner till dessa människors konspirationer och motiv.

Det är en väldig och stor prövning. Jag anser att den är större än militära attacker mot Salafiyyahs kall. Men vem förstår dessa saker? Bara han som bekämpar dem liksom Ahmad bekämpade Djahmiyyah och kände till deras uppsåt. I dag är det endast han som bekämpar sekternas prövningar och deras frukter som känner till dessa konspirationer och uppsåt. Annars betyder det att stackaren inte vet något om han skulle råka på en oliktänkare.

Haddâdiyyahs prövning är klar och tydlig. Den rör sig inte om lösa antaganden. Jag betraktar den som klar och övertygad. Dess prövning, ondska och fara är en självklarhet som en klok människa inte kan betvivla.