Haddâdiyyahs lögn mot Rabî´ al-Madkhalî

1 – Jag är den förste som bekrigar teorin om att handling är ett villkor för såväl en fullkomlig tro (شرط الكمال) som för en giltig tro (شرط الصحة). Jag har fördömt dem bådadera sedan flera år tillbaka fram till skrivande stund.

2 – Jag sade och säger fortfarande att tron sjunker till dess att ingenting kvarstår av den. Jag har både uttalat mig så och på liknande vis. Jag vet dock inte att någon från de tidigare eller senare lärda har sagt att det är ett villkor för definitionen av tron. De enda som säger det är de ignoranta Haddâdiyyah som är hatiska mot Ahl-us-Sunnah.

Det fordrar faktiskt att alla Salaf var vilsna. Även de Salaf som sade att tron sjunker till dess att ingenting återstår av den sade som oftast att tron består av tro och tal och att den stiger och sjunker. De sade inte mer än så. Andra sade bara att tron består av tal och handling, vilket al-Bukhârî nämnde från fler än 1000 av hans lärare.

3 – Jag fördömer inte tillägget ”till dess att ingenting kvarstår av den” och inte heller fördömer jag den som säger så. Fawzî al-Bahraynîs ord om mig:

”Beträffande hans fördömande av formuleringen ”Tron sjunker till dess att ingenting kvarstår av den”…”

är alltså en av hans lögner. Jag själv har uttalat den formuleringen framför hundratals studenter från Ahl-us-Sunnah.