Haddâdiyyahs lögn för att anklaga Ahl-us-Sunnah för Irdjâ’

Fawzî al-Bahraynî sade:

”Angående Rabî´ al-Madkhalîs syn på termen ”Djins-ul-´Amal”1, så utesluter han den ur tron när han säger:

”Termen ”Djins-ul-´Amal” saknar existens i Qur’ânen och Sunnah. Salaf disputerade inte om den och inte heller inkluderade de den till tron.”

Titta hur han utesluter handlingarna från tron när han säger:

”… och inte heller inkluderade de den till tron.”

Detta är Irdjâ’! Detta är Irdjâ’! Han utesluter handlingarna ur tron medan Salaf inkluderade handlingarna till tron och sade att de är en del av tron”2

1 – Jag anser att den som inte har några handlingar alls är otrogen. Jag använder mig dock inte av termen ”Djins-ul-´Amal” på grund av de prövningar som den medför. Jag undviker den för att förebygga ondska och förstörelse.

Om termen ”Djins-ul-´Amal” fordrar Takfîr undrar jag var följeslagarna och efterföljarna hamnar, ty de sade inte att den som inte gör någon god handling är otrogen. Enligt Haddâdiyyah är de Murdji’ah.

Om att sätta stopp för termen ”Djins-ul-´Amal” innebär att man har uteslutit handlingarna ur tron, så har personen som inte gör Takfîr på den som inte ber uteslutit bönen ur tron och likaså har den som inte gör Takfîr på den som inte ber, betalar allmosa, fastar eller vallfärdar uteslutit dessa väldiga handlingar ur tron. De har ju mer rätt till att bli anklagade för Irdjâ’. Ty de – enligt Haddâdiyyahs metodik – har uteslutit dessa väldiga handlingar ur tron. Vi ber Allâh skydda oss mot deras metodik och falska principer som resulterar med ondska, Tabdî´ och katastrofer mot Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah och deras stora imamer.

2al-Burkân, sid. 11.