Haddâdiyyah är värre än Safar, Salmân och al-Qarnî

När det kommer till att råda Ahl-ul-Bid´a och sitta med dem för att råda dem, så går jag inte hem till dem eller till deras sittningar för att göra det. Om någon av dem kommer hem till mig råder jag honom och förklarar sanningen för honom. Det är inget fel med det. När hycklarna satt i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sällskap rådde han dem och klargjorde islam och sanningen för dem.

Ahl-ul-Bid´a och Hizbiyyûn brukade komma till Shaykh Ibn Bâzs (rahimahullâh) sittningar och han rådde dem och klargjorde sanningen för dem. Detsamma tror jag att Muftî och styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ gör när Ahl-ul-Bid´a kommer till dem i Muslim World League och till deras sittningar. Jag känner inte till att någon lärd har sagt till mig att jag sitter med Ahl-ul-Bid´a. Ingen lärd har avvisat mig för det. Det är en av dina, Fawzî al-Bahraynî, många lögner. Förmodligen har du som vana att blandas med Ahl-ul-Bid´a för att samla pengar för att spendera dem i islams eller i någon annans namn.

Angående frågan relaterad till Safar, Salmân och al-Qarnî, så vet jag inte vad den handlar om bortsett från tvisten som skedde mellan oss och dem. Mina avvisningar av Salmân och Safar är kända och mina avvisningar av deras lärare Sayyid Qutb är kända. Vi är bekanta med deras och deras sekts tvist.

Men var är de gamla och de nya Haddâdiyyahs avvisningar av Sayyid Qutb och dessa människor? Hur skall de avvisa dem när de är värre än dem och har ett starkare hat mot Ahl-us-Sunnah och för ett häftigare krig mot dem än vad de gör?