Haddâdiyyah är inte Ahl-us-Sunnah

Fawzî al-Bahraynî sade:

”Dialog med Rabî´ al-Madkhalî kring hans anklagelse mot Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah för att vara Bâtiniyyah, Râfidhah…”

Detta är en stor lögn ur två aspekter:

2 – Han låter Haddâdiyyah, som inte gör något annat än att bekriga Ahl-us-Sunnah, vara Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Alltsedan de blev till fram till skrivande stund har detta varit deras drag.

Därtill framgår även hans okunnighet och lögn när han säger att jag anklagar Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah – det vill säga de mot Ahl-us-Sunnah hatiska Haddâdiyyah – för att vara Bâtiniyyah, Râfidhah, Khawâridj, judar och så vidare. Det är en ren lögn. Jag skrev en artikel vari jag klargjorde likheterna mellan Haddâdiyyah och Râfidhah. Jag sade inte att de är Râfidhah och Bâtiniyyah. Jag till och med poängterade i artikeln att de inte är det. Den här mannen är okunnig om det arabiska språket, ordens anvisningar, de lärdas termer och att en likhet mellan två parter inte fordrar att de är en och samma sak.