Haddâdiyyah är ignoranter

Fråga: Får vi varna för dem som gör Takfîr på Ibn Hadjar och an-Nawawî (rahimahumâ Allâh)?

Svar: Råd dem så att de slutar göra det. De är ignoranter. Ibn Hadjar och an-Nawawî är imamer; muslimernas imamer och Muhaddithûn. De har sina dygder. Om de har förfelat när de återberättat vissa citat, så skall man veta att återberättaren är syndfri. Det sägs ju att den som citerar otro är inte otrogen. I sina förklaringar citerar de vad andra säger. Det skall inte de få för.