Haddâdiyyah är dolda Takfîriyyûn

Exempel på dessa människor i dag är de som talar om ”handlingstypen”, Djins-ul-´Amal1. De har fört in den termen i islam för att förgöra Ahl-us-Sunnah och säga att de är vilsna. Vi frågar dem som försöker tumla om Ahl-us-Sunnah med denna term: Vem innan er har använt den här termen? Vem innan er har kommit med den här prövningen och spridit den? Vem innan er, era lögnare, har fört in den i definitionen av tron? Vem innan er har förklarat folk vara vilsna på grund av den och spridit dessa prövningar?

Jag betraktar termen och dem som står bakom den och sprider prövningar och provocerar Ahl-us-Sunnah med den liksom dem som Imâm Ahmad sade var innovatörer när de sade att uttalet av Qur’ânen är skapat. Även dessa människor saknar företrädare. De är alltså vilsna innovatörer som är ute efter att förgöra muslimerna, krossa Salafiyyah och Salafiyyûn och anklaga dem för Irdjâ’. De är alltså vilsna innovatörer. Salaf sade:

”Tron består av tal och handling. Den stiger med lydnad och sjunker med olydnad.”

Alla sade så. De opponerade sig Murdji’ah, fastställde bevis och belägg mot dem och förklarade dem vara vilsna. Det räcker. Frasen att tron består av tro, tal och handling stammar från Qur’ânen och Sunnah och Salaf var enade om den. Varför skall du lämna den frasen för andra fraser?

Dessa människor har även en annan innovation. De säger att den som nöjer sig med Salafs fras och inte lägger till frasen ”Tron sjunker till dess att inget återstår av den” är en innovatör och Murdji’î och att den som säger ”Tron består av tro, tal och handling. Den stiger och sjunker och sjunker till dess att tron endast motsvarar ett senapsfrös vikt” är en innovatör och Murdji’î.

Utmed denna deras vidriga åsikt, nämligen den andra innovationen, är Salaf innovatörer. Islams imamer däribland Imâm Ahmad och al-Bukhârî är alltså alla innovatörer. Varför det? För att de inte nämner ”Tron sjunker till dess att inget återstår av den”. Nu säger de att Ahl-us-Sunnah är innovatörer på grund av detta. De anser att dagens lärda är innovatörer. Men på grund av vidrighet och okunnighet fattar de inte vilka följder dessa principer och denna Tabdî´ medför. Oavsett om de vet eller inte förklarar de gårdagens som dagens Ahl-us-Sunnah för att vara innovatörer, ty de nämner inte ”Tron sjunker till dess att inget återstår av den”.

Jag sade i en av mina föreläsningar att tron stiger så att den blir som berg och sjunker till dess att tron endast motsvarar ett senapsfrös vikt. I samma föreläsning sade jag att handlingen utgör trons pelare och att tron utan handlingar kan försvinna och få personen utan handlingar att lämna islam. Jag svär vid Allâh att de trots det sade att jag är en innovatör och Murdji’î.

De är otyglade och vidriga Ahl-ul-Ahwâ’. När du råder dem om ett fel anklagar de dig för att vara Allâhs fiende och att du förtalar Allâh, profeterna, följeslagarna och änglarna. Denna deras anklagelse och handling är inget annat än en lögn och ett brott från deras sida.

Dessa människor är i grund och botten dolda Takfîriyyûn. De letar efter att kryphål för att kunna göra Takfîr på Ahl-us-Sunnahs lärda och Ahl-us-Sunnah. Sålunda anklagar de dem med alla dessa anklagelser. När Ahl-us-Sunnah råder dem för deras fel och illgärningar exploderar de som vulkaner med Tabdî´ och Takfîr. Dessa människor är farligare för islam än Djahmiyyah, ty de framhäver sig själva, om än lögnaktigt och falskt, som Salafiyyûn samtidigt som de anklagar Ahl-us-Sunnah för otro.