Hädarnas barn skall till paradiset

1881 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag frågade min Herre om glina varvid Han gav dem till mig.” Jag frågade honom vad som menas med glin. Han sade: ”Människornas barn.”

Rapporterad av al-Mukhallas (9/23-24) via Ahmad bin Yûsuf at-Taghlabî som sade: Safwân bin Sâlih berättade för oss: al-Walîd berättade för oss: ´Abdur-Rahmân bin Hassân al-Kitânî berättade för oss: Muhammad bin al-Munkadir berättade för oss, från Anas, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Med alla vägar samlade anser jag att hadîthen är god och Allâh vet bättre.

Hadîthen är ett bevis för att de otrognas barn hamnar i paradiset. Det är den överväldigande åsikten, vilken jag har klargjort i ”Dhilâl-ul-Djannah” (1/95).