Hädar personen som bara ber ibland?

Fråga 38: Hädar personen som bara ber ibland?

Svar: Enligt mitt tycke hädar han inte förrän han inte ber alls. Den som ber ibland hädar inte eftersom sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mellan mannen och avguderiet och otron är den uteblivna bönen.”1

Han sade inte ”en utebliven bön”, utan ”den uteblivna bönen”. Det fordrar att han inte ber över huvud taget. Detsamma gäller hadîthen:

”Pakten som är mellan oss och dem är bönen. Den som lämnar den har hädat.”2

Utmed det hädar inte personen som bara ber ibland.

1Muslim (82).

2at-Tirmidhî (2621), an-Nasâ’î (463) och Ibn Mâdjah (1079). Autentisk enligt al-Albânî.