Hädar för att slippa kritik

Publicerad: 2011-03-23
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning: Liqâ’ Maftûh fîz-Zulfî

 

Fråga: Vad är domen för den som säger att om avgudadyrkaren hade känt till islams äkthet och förkastat allt som dyrkas vid sidan av Allâh och uttalat trosbekännelsen och förrättat bönen och fastat men för att behaga sitt folk och för att inte kritiseras av dem, gör han frivilligt Sudjûd till deras avgudar, offrar för dem, cirkulerar runt dem, rör på dem och visar högaktning till dem utan att fördöma något av sitt folks avguderi trots att han kan göra det… Vad är domen för att säga att den här personen anses vara muslim och att hans handlingar inte nollställer hans tro så länge han inte högaktar avgudarna med sitt hjärta?

Svar: Det är falskt. Den som uttalar trosbekännelsen är ålagd att handla utmed dess fordringar med tro, tal och handling. Om han uttalar trosbekännelsen och handlar på ett sätt som avviker från dess fordringar, är han inte muslim. Ty han har inte handlat utmed trosbekännelsens betydelse.

Om han högaktar avgudar och uppmuntrar de otrogna till det och medverkar med dem för att vara dem till lags, anses han inte vara muslim även om han uttalar trosbekännelsen. Han är som personen som tvår sig och bryter tvagningen. Han förblir inte ren.

Denna åsikt är som sagt falsk och otillåten. Om det är en student som har uttalat sig på detta vis, får han rannsaka sig själv. Om han är en lekman, förklarar man sanningen för honom.