Ha inte bråttom med Takfîr

Fråga: Den senaste tiden har Takfîr dykt upp och helt plötsligt talar alla om det. Vilka Sharî´ah-baserade regler har Takfîr? Vem gör Takfîr? Vem har rätt att säga till någon annan att han är otrogen?

Svar: Ingen skall säga till någon annan att han är otrogen så länge han inte har solklara bevis och belägg för att han har lämnat islam:

”Förutom om ni ser en klar och tydlig otro som ni har bevis för från Allâh.”1

Det spelar ingen roll om det handlar om en makthavare eller en medborgare. Ha inte bråttom med Takfîr. Det är mycket farligt. Måhända du gör Takfîr på någon som inte är otrogen så att själva Takfîr drabbar dig i stället.

Akta er för Takfîr! Vår metodik går inte ut på Takfîr. Vi metodik går ut på att ge folk insikt, kunskap och vägledning till det goda och sanna. Apropå dem som bara sysselsätter sig med Takfîr, är de en annan femma.

Profeternas (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) uppgift var att förbättra tillstånden, vägleda människorna och rädda dem från okunnighet och villfarelse. Allâh sände sändebuden för att ta ut människorna ur mörkren till ljuset. Deras uppgift var inte att säga till var och en att de var otrogna. Deras uppgift var vägledningen.

Den som faller i tydlig otro skall kallas till Allâhs religion och få sanningen klargjord. Skulle han vägra ångra sig, betraktas han som otrogen.

Det hör inte till de troendes väg att ha bråttom med Takfîr och bry sig mer om det än vägledningen.

1al-Bukhârî (7056) och Muslim (1709).