Ha inget alls att göra med Hizbiyyûn

Du skapar bara problem för dig själv när du är med Ahl-ul-Bid´a. Det är bäst att de är långt borta från oss och att vi är långt borta från dem. Du kan aldrig vara säker med en Hizbî. De är röriga. De är okunniga och blinda. De är inte ärliga och rättframma. De har svaga och avvikande åsikter. De besitter Khawâridjs innovationer. De har nämligen många fel. Det är olämpligt att du slösar bort din tid framför honom.

Därtill är de inte berättigade till att avlyssnas. De saknar kunskap. De är inte vägledda. De saknar förståelse. De saknar riktighet. Och om någon av dem har kunskap så rör han bara om i kunskapen. Vi behöver inte dem. Allâh har gett oss kunskapen i Qur’ânen och Sunnah. Det jag säger om en Hizbî säger jag även om hans böcker och kassettband. Du behöver inte hans bok eller kassettband. Det betyder att ni skall hålla er borta från Ahl-ul-Bid´a ehuru de delar ut gratis kassettband med vackra omslag och gripande rubriker: Föreläsning med Dr. så och så. Ta inte dem. Ta inte dem så länge de är av en Hizbî.

Exempel på det är kassettbandet ”Djalsah ´alâr-Rasîf” av Salmân al-´Awdah. Hur många fel har de inte hittat i det! Trots att det är ett kassettband som kallas för en sittning på trottoaren, det vill säga en sittning i hast.

Detsamma gäller Ibrâhîm ad-Duwayshs kassettband ”Bahr-ul-Hubb”. Däri talar han om makarna, deras relation, hur makan skall respektera och högakta sin make och så vidare. Hur många fel har de inte hittat i det här kassettbandet! Kan ni komma på någon som har avvisat det? Shaykh ´Ubayd al-Djâbirî? Må Allâh belöna honom väl.

Även om kassettbandet handlar om makarnas samlevnad så skall du inte säga att han är med de lärda och han varken avvisar de lärda, ledarna eller eggar människorna. Ty en person som är prövad med innovationer och partiväsen kan gömma allt det när det behövs.

Hur många fel finns det inte i al-Qarnîs fredagspredikan! De är samlade i en bok som heter ”al-Misk wal-´Anbar fî Khutab-il-Minbar”. Hur många fel har de inte hittat i dem! Det betyder att de är värdelösa. ´Â’idh al-Qarnî skall ha ett band vari han berömmer de kristna. Han åkte till Storbritannien för att behandla knäna och blev förtjust i dem.

Ni behöver alltså inga böcker eller kassettband av Hizbiyyûn.