Ha böcker i din bokhylla i alla fall

Muslimerna är i ett mycket stort behov av att lära sig och begripa Allâhs religion. Det är ett bevis på att godhet och framgång. Att vända studierna ryggen tyder på förlust och nederlag. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som Allâh önskar väl låter Han honom förstå religionen.”1

Detta är det uttalade. Den som Allâh önskar väl för att han förtjänar det vägleder Allâh honom till förståelsen av religionen. Denne frågar de lärda och sitter med dem och forskar och bygger upp sitt eget bibliotek. Det skall finnas varierande böcker hos honom. Han skall först och främst ha den ädla Qur’ânen och Qur’ân-tolkningar utmed hadîtherna. Han skall ha böcker inom Hadîth som de lärda har valt ut. Han skall ha böcker om profetens biografier, islamisk uppfostran och Fiqh som ´Umdat-ul-Ahkâm. Faktum är att varje muslim är i behov av att ha ett eget bibliotek i hemmet, oavsett om han läser eller inte. Om han läser är det bara att lovprisa Allâh. Om han inte läser, så finns det många andra som gör det. Det är möjligt att en sådan person kommer hem till honom och ber att få läsa ur en bok åt honom. Det är också möjligt att någon i hans familj börjar läsa i framtiden så att de alla drar nytta.

Det är han som vänder studierna ryggen som är berövad. Det är ett tecken på villfarelse och förlust. Ty från hadîthen förstår man att den som Allâh inte vill väl inte heller förstår något från Allâhs religion. Detta beror på att personen har vänt studierna ryggen.

1 al-Bukhârî (71) och Muslim (1719).