Gynekologbesök under Ramadhân

Fråga: Bryter kvinnan sin fasta och måste hon ta igen den om hon gör följande:

1 – För in sina fingrar i könsorganet när hon tvättar sig.

2 – För in salva eller medicin däri.

3 – Gynekologbesök i vilket sjuksköterskan för in sin hand eller ett undersökningsinstrument i patientens könsorgan.

Måste hon också ta ett bad efter dessa handlingar?

Svar: Om de ovanstående handlingarna äger rum, är det inte obligatoriskt att ta ett bad. Inte heller anses fastan ha brutits.

´Abdul-´Azîz bin Bâz

´Abdur-Razzâq bin ´Afîfî

´Abdullâh bin Ghudayyân