Gurkor med dadlar

Muslim sade:

2043 – Yahyâ bin Yahyâ at-Tamîmî och ´Abdullâh bin ´Awn al-Hilâlî berättade för oss: Ibrâhîm bin Sa´îd berättade för oss, från sin fader, från ´Abdullâh bin Dja´far som sade:

”Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) äta gurka tillsammans med färska dadlar.”

Häri finns bevis för att det är tillåtet att äta dem båda tillsammans och att äta två maträtter tillsammans överhuvudtaget.

Likaså bevisar den att det är tillåtet med olika och flera maträtter samtidigt. Det råder inga meningsskiljaktigheter bland de lärda om att det är tillåtet. Vad beträffar att det har rapporterats från vissa Salaf att de föraktade det, så var det för att de föraktade att man vänjer sig vid den variationen, lyxen och myckenheten om det saknar religiös fördel – och Allâh vet bättre.