Guldtänder ruttnar aldrig

Fråga: Med dagens moderna tandvård har guldtänder ersatts med bättre proteser. Är det fortfarande tillåtet att bruka guldtänder?

Svar: Ja, det är harmlöst. Man bortprioriterar inte guld bara för att det finns andra alternativ. Därtill har guld unika drag. Det ruttnar exempelvis aldrig.