Guldtänder i alla fall

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (17)

Fråga: Dagens tandproteser är bättre än guldtänder. Är det fortfarande tillåtet att ha guldtänder?

Svar: Ja, det är harmlöst. Guldtänder är inte bara tillåtna i brist på alternativ. Guld är också speciellt i den bemärkelse att det aldrig ruttnar.