Guldpriset för allmosa

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/132)

Fråga: Ska allmosa på smycke betalas utefter dess inköpspris eller dess värde när det är dags att betala allmosa på det?

Svar: Allmosa på smycke måste betalas årligen. Det är inte inköpspriset som allmosan betalas på utan på dess värde när det är dags att betala allmosa. Så om en kvinna köper guld för 10.000 varvid det bara är värt 5000 när det är tid att betala allmosa på det, betalar hon allmosa på 5000. Och tvärtom; om hon köper guld för 5000 varvid det är värt 10.000 när det är tid att betala allmosa på det, betalar hon allmosa på 10.000. Ty det är då som det är obligatoriskt att betala allmosa.