Guldkrona till studentskan

Fråga: Vissa utbildningsdepartement förser studentskorna med guldkronor i samband med att de har memorerat Qur’ânen. Därtill ber de bönen som bes när Qur’ânen är utläst. Vad är domen för det?

Svar: Det är inte tillåtet att klä sig på det viset när Qur’ânen har lästs ut. Det är inte tillåtet. Utläst Qur’ân har ingen speciell klädsel eller utklädnad.