Guldet som kvinnan inte får bruka

337 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som tror på Allâh och den Yttersta dagen skall inte ha på sig siden eller guld.”

Rapporterad av al-Hâkim (4/191) via ´Amr bin al-Hârith och andra från Sulaymân bin ´Abdir-Rahmân, från al-Qâsim, från Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han sade:

Berättarkedjan är autentisk.”

adh-Dhahabî höll med. Den är emellertid god.

Hadîthen förbjuder guld och siden och omfattar både män och kvinnor. Det finns dock hadîther som undantar kvinnorna från förbudet, däribland:

Dessa två är förbjudna för mitt samfunds män och tillåtna för dess kvinnor.”

Den hadîthen är emellertid inte heller allmän. Det finns autentiska hadîther som förbjuder kvinnorna att bruka en särskild sorts guld, nämligen halsband, armband och ring. Inte heller får de äta eller dricka ur gulddisk, en dom som även gäller män1. Det enda kvinnorna får använda helt och fullt utan några undantag är alltså siden.

1Referera till dess bevis i ”Âdâb-uz-Zafâf”, sid. 46-48.