Guld- och silverbehållare förbjudna

Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393)

Adhwâ’-ul-Bayân (3/133)

Hudhayfah bin al-Yamân (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Drick inte ur guld- och silverbägare och ät inte ur sådana fat. Ty de tillhör dem i jordelivet och er i efterlivet.”1

Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som dricker ur en silverbägare gurglar bara helvetets eld i sin mage.”2

Detta förbud berör inte bara ätning och drickning. Förbudet är allmännare än så och berör alla andra ändamål. Med andra ord är det förbjudet att tvätta sig ur dem, två sig ur dem eller förvara kohl i dem. Därom tvivlar ingen lärd.

1al-Bukhârî (5110) och Muslim (2067).

2al-Bukhârî (5311) och Muslim (2065).