Guld och siden för muslimska män och kvinnor

Imâm Muhammad ´Abdur-Rahmân al-Mubârakfûrî (d. 1353)
Tuhfat-ul-Ahwadhî (5/313)

at-Tirmidhî sade:

1774 – Ishâq bin Mansûr berättade för oss: ´Abdullâh bin Numayr berättade för oss: ´Ubaydullâh bin ´Umar berättade för oss, från Nâfi´, från Sa´îd bin Abî Hind, från Abû Mûsâ al-Ash´arî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Sidenkläder och guld är förbjudna för mitt samfunds män och lovliga för dess kvinnor.”

Hadithen är god och autentisk.

Det manliga könet är allmänt och omfattar även barn. Men i och med att barnen inte är myndiga, är det de som iklär dem sådana kläder som syndar.

Guldet i hadithen åsyftar smycken. Vad berör köksredskap av guld och silver, är de förbjudna för både män och kvinnor. Även silversmycken får bara brukas av kvinnor förutom de silversmycken som är tillåtna för män, däribland ringar och dylikt. För övrigt får det omnämnda i hadithen brukas av samfundets kvinnor.