Guld och siden för män och kvinnor

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (4/480-481)

1865 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Guld och siden är lovliga för mitt samfunds kvinnliga kön och förbjudna för mitt samfunds manliga kön.”

Rapporterad av Samûyah i ”al-Fawâ’id” (1/35): Sa´îd bin Sulaymân berättade för oss: ´Abbâd berättade för oss: Sa´îd bin Abî ´Arûbah: Thâbit bin Zayd bin Thâbit bin Zayd bin Arqam berättade för mig: Min faster Anîsah bint Zayd bin Arqam berättade för mig, från sin fader Zayd bin Arqam, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Hadîthen är autentisk sett till alla andra intygande rapporteringar som stärker den. Därtill är den inte helt allmän då det finns vissa begränsningar i ämnet. Guld i allmänhet får brukas av kvinnor, men inte köksredskap av guld och silver. Liksom män får kvinnor inte använda sig av sådana köksredskap. Ett annat undantag är cirkelformat guld. Den åsikten finner jag mest övervägande i sakfrågan eftersom det finns specifika bevis som förbjuder det. Påståendet som säger att de hadîtherna är avskaffade saknar bevis, vilket jag har klargjort i min bok ”Âdâb-uz-Zifâf”. Den som påstår något annat om mig ljuger.

Guld och siden är som sagt förbjudna för män förutom vid behov. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde ju ´Arfadjah bin Sa´d att skaffa sig en näsprotes av guld och han lät ´Abdur-Rahmân bin ´Awf ha på sig sidenskjorta.