Gudfruktiga Susanna var beslöjad

Tillägg till Daniel A:31

https://old.bibeln.se/las/2k/till_dan

31Susanna var mycket vacker och behagfull, 32och skurkarna befallde att man skulle ta av henne slöjan – hon var nämligen beslöjad – för att de skulle få njuta av hennes skönhet.