Gud i himlen och Gud på jorden

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/147)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

Det är Han som är Gud i himlen och Gud på jorden och Han är den Allvise, den Allvetande.”1

Qatâdah sade:

”Det vill säga att Han dyrkas i himlen och på jorden. Det finns ingen sann gud utom Han.”

وَهُوَ الْحَكِيمُ

”… och Han är den Allvise…”

Det vill säga när Han ordnar Sin skapelse.

الْعَلِيمُ

”… den Allvetande.”

Han vet vad som är bäst för den.

143:84