Gud hatar avgudadyrkare

Psaltaren 31:6

6Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du sanne Gud. 7Du hatar dem som dyrkar falska gudar, men jag litar på Herren. 8Jag vill jubla av glädje över din godhet, du som såg mitt elände och tog dig an mig när jag led. 9Du gav mig inte i fiendens våld, du förde mig ut i frihet.