Gruppers och sekters negativa verkan på samfundet

Fråga: Spelar dagens grupper och sekter någon roll i det som händer i vårt land? Vad råder ni?

Svar: Ja. Ondskan börjar som liten för att sedan bli allt större. Att hålla sig borta från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära för andra läror orsakar till sist dessa fula brott. Elden börjar först som en liten låga. Sedan bränner den upp allting.

Om den muslimska ungdomen hade hållit sig till den sunda metodiken, kallat till islam, Tawhîd, trosläran och studier och hållit sig till Mashâyikh och de lärda, skulle detta inte ha hänt. När de slöt sig till sekter och grupper, splittring och oenighet, hände det ena och det andra. Vi befarar att det blir värre. Förhoppningsvis vägleder Allâh den muslimska ungdomen så att den återvänder till sanningen, lämnar sekter, grupper och splittringar och blir till en enda grupp, nämligen Allâhs grupp och Allâhs (´azza wa djall) armé.