Grundlöst munkliv

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (4/402-403)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ

”Och Vi lät Våra sändebud följa i deras spår och Vi sände ´Îsâ, Maryams son, och gav honom Evangeliet; och Vi lät hjärtana hos dem som följde honom fyllas av ömhet och medkänsla. Men själva införde de munkväsendet – Vi föreskrev det inte för dem, bortsett från eftersträvning av Allâhs välbehag. Men de följde inte det så som de borde ha följt det. Vi belönade dem bland efterföljarna som var troende, men många av dem visade trots.”1

Evangeliet är den skrift som Allâh uppenbarade för honom (´alayhis-salâm).

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً

”… och Vi lät hjärtana hos dem som följde honom fyllas av ömhet och medkänsla.”

Det vill säga lärjungarna. Deras hjärtan var dels fylda med bävan, dels med barmhärtighet mot skapelsen.

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا

”Men själva införde de munkväsendet…”

Det vill säga att det kristna samfundet innoverade det.

مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ

”… Vi föreskrev det inte för dem…”

Med andra ord gjorde de det på eget initiativ.

إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ

”… bortsett från eftersträvning av Allâhs välbehag.”

Den frasen kan tolkas på två vis:

1 – Deras motiv med munkväsendet var att uppnå Allâhs välbehag. Den åsikten delar Sa´îd bin Djubayr och Qatâdah.

2 – Allâh föreskrev inte munkväsen för dem; Han föreskrev för dem bara att eftersträva Allâhs välbehag.

فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

”Men de följde inte det så som de borde ha följt det.”

De uppfyllde inte sin uppgift som sig borde. Det fördömer dem ur två synvinklar:

1 – De innoverade i Allâhs religion utan order från Honom.

2 – De efterlevde inte det som de påstod tog dem närmare Allâh (´azza wa djall).

157:27