Grundlösa kedje-SMS skall inte vidarebefordras

Fråga: Det sprids SMS om att skicka hyllningar över Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och står för följande uppmaning:

”Jag ber dig vid Allâhs väldighet att skicka det vidare.”

Måste jag skicka det vidare?

Svar: Nej. Handlingen saknar grund. Dagens mobiltelefoner används, avsiktligt eller oavsiktligt, för att sprida innovationer. Det är inte tillåtet att praktisera det som sprids via mobiltelefoner.