Grundlös kategorisering av innovationer

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (886)

Fråga: I sin bok ”Qawâ´id-ul-Ahkâm” delar Ibn ´Abdis-Salâm in innovationer i sex kategorier. Är det tillåtet?

Svar: Det är inte tillåtet. Själva kategoriseringen är grundlös. Den som begrundar de olika kategorierna inser att många exempel är lösa fördelar (المصالح المرسلة) varför de inte kan betraktas som vilsna innovationer. När de exempelvis talar om obligatoriska innovationer, nämner de kompilering av Qur’ânen. Kompilering av Qur’ânen är ju en plikt i sig, annars hade den försvunnit. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

”Det är Vi som har uppenbarat Påminnelsen steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den!”[1]

Han sade också när Han anvisade den versens budskap:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

” DENNA Skrift – här råder inget tvivel – är en vägledning för de gudfruktiga.”[2]

Det talas nämligen om en bok. Denna bok kommer inte att finnas om den inte kompileras. Det kallas inte för innovation. Innovation är en nyuppkommen dyrkelse som går emot sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) praxis.

[1] 15:9

[2] 2:2