Grundlös indelning av frivillig bön efter fredagsbön

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (891)

Nyligen, när jag stod utanför moskén, fick jag frågan om man ska be fyra Raka´ât efter fredagsbönen i moskén eller två Raka´ât hemma. Jag svarade kortfattat att den indelningen är grundlös. I princip ska alla frivilliga böner bes hemma, vilket förvisso är rekommenderat och inte obligatoriskt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Be i era hem, människor! Frånsett den obligatoriska bönen är en persons bästa bön i hans hem.”

Med det sagt bör vi referera alla frivilliga böner till den hadithen. De frivilliga bönerna efter fredagsbönen delas upp i två kategorier sett till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal och handling. Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den av er som ska be efter fredagsbönen ska be fyra Raka´ât.”1

Dessutom berättade Ibn ´Umar:

Efter fredagsbönen bad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) två Raka´ât i sitt hem.”2

Ni ser att den första och muntliga hadithen är oinskränkt, nämligen:

Den av er som ska be efter fredagsbönen ska be fyra Raka´ât.”

Den andra hadithen är däremot konkret, nämligen:

Efter fredagsbönen bad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) två Raka´ât i sitt hem.”

Efter den första hadithen sade en av återberättarna:

Antingen bad han fyra Raka´ât i moskén eller också två Raka´ât hemma.”

Denna utsago fick fäste i flera böcker såtillvida att man trodde att den tillhörde själva hadithen. Det stämmer inte, det är bara en återberättares åsikt. Alltså måste vi tolka hadithen om de fyra Raka´ât i ljuset av hadithen:

Be i era hem, människor! Frånsett den obligatoriska bönen är en persons bästa bön i hans hem.”

Alltså är det bäst att be dessa två eller fyra Raka´ât därhemma. Visserligen är det tillåtet att be dem i moskén, men det är bättre att be dem hemma.

1Muslim.

2al-Bukhârî och Muslim.