Grundlös fras

Fråga: Är det korrekt att säga ”Djumu´ah Mubârakah” en fredag?

Svar: Det saknar grund. Det skall inte sägas ”Djumu´ah Mubârakah”. Det saknar grund.