Grunden till Râfidhahs dogm

Ibn Djarîr sade:

Jag hörde ´Abbâd bin Sa´îd säga: ”Den som dagligen inte tar avstånd från Muhammads hus fiender i sin bön kommer att uppstå med dem.”

Det är grunden till Râfidhahs dogm. Istället låter vi bli att spekulera i ämnet och ber om förlåtelse för samfundet. Det fanns ju människor från Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus som krigade mot varandra för maktens skull och stora katastrofer bröt ut. Vem ska vi avsvära oss där?