Grunden till ondska

´Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhaydân

al-Fatâwâ as-Sâmiyah, sid. 138

Fråga: Vad är domen för att tillskriva sig terrorgruppen al-Qâ´idah som leds av Usâmah bin Lâdin?

Svar: Det den mannen gör och står för bevisar att han inte kallar till rättfärdighet och framgång; han kallar till ondska och förstörelse. Den som följer det Ibn Lâdin kallar till följer enkom förstörelse. Om en människa ber hela natten lång och sedan uppmanar till olydnad mot myndigheterna, betraktas hon som en onyttig brottsling. Vad ska man då säga om denne uppmanar till rivning av världens renaste och bästa land, det vill säga Saudiarabien? Helt klart är han kriminell när han sprider fördärv i landet, skakar om dess säkerhet och angriper dess anläggningar och ekonomi och därtill uppmanar folket till att göra samma sak. De kallas för al-Qâ´idah, grunden. Visst, grunden till ondska, inte till godhet.