Grunden till Mu´attilahs villfarelse

Sändebudens fiender, som de faraoniska Djahmiyyah och andra, vill ändra på Allâhs läggning och religion. De ger människorna tvivel med tvetydiga ord som inte förstås av många människor. Grunden till deras villfarelse är att de talar med allmänna ord som saknar grund i Allâhs bok och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och imamernas uttalanden. Exempel på dessa ord är begränsning, kropp och riktning. Den som känner till deras tvivel, skall klargöra dem. Den som inte gör det skall vända deras tal ryggen och inte acceptera något annat än det som har nämnts i Qur’ânen och Sunnah. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ

”Om du ser människor [i lättsinne] ge sig in i en diskussion om Våra budskap, dra dig då ifrån dem till dess de övergår till andra ämnen.”1

Den som talar om Allâh, Hans namn och Hans egenskaper på ett sätt som motstrider Qur’ânen och Sunnah tillhör dem som lättsinnigt och falskt diskuterar om Allâhs budskap.

Många av dessa tillskriver imamerna saker och ting som de aldrig har sagt. De tillskriver ash-Shâfi´î, Ahmad bin Hanbal, Mâlik och Abû Hanîfah falska trosläror som de aldrig har uttalat. De säger till människorna som följer dem:

”Detta är den och den imamens åsikt.”

När man då ber dem visa att rapporteringen är autentisk från imamerna, klargörs deras lögn i det som de förkunnar från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och tillskriver hans Sunnah innovationer och falska yttranden.

1 6:68