Grunden till kunskap om Allâh är kunskap om Hans namn

Publicerad: 2010-03-01
Författare: ´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî
Källa: Fath-ur-Rahîm, sid. 18-19

 

Denna princip är den väldigaste principen inom Tawhîd. Tawhîd kan varken existera, fullbordas eller fulländas om den inte byggs på denna grund.

Tawhîd stärks med kunskap om Allâh. Grunden till kunskap om Allâh är kunskap om Hans sköna namn och de väldiga betydelserna som de består av samt att man dyrkar Allâh utmed dem. I den autentiska hadîthen står det:

”Allâh har nittionio namn, ett mindre än hundra. Den som räknar upp dem träder in i paradiset.”1

Att räkna upp dem innebär att deras betydelser tar plats i hjärtat och att man fyller det med dessa betydelsers påverkningar. Varje namn har en påverkan och ett tillstånd i ett troende hjärta som ödmjukar sig inför Allâh. Ett hjärta kan inte få något ädlare och väldigare i detta liv eller i livet efter detta än kunskap om Allâhs namn.

Vi ber Allah (ta´âlâ) att Han skänker oss kunskap om Honom, kärlek till Honom och ånger inför Honom.

1  al-Bukhârî (2736) och Muslim (2677).