Grunden i kvinnans blod är menstruationsblod

Publicerad: 2010-11-28
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (11/275)

 

Fråga: Om kvinnan inte kan särskilja sitt blod, skall hon då anse det vara menstruationsblod, blödning eller någonting annat? Vad skall man anse blodet som?

Svar: Grunden i blodet som kommer ut ur kvinnan är menstruationsblod till dess att det visar sig vara en blödning. Utmed det skall du anse blodet vara menstruationsblod till dess att det visar sig vara en blödning.